Nowy pracownik w firmie musi odbyć wstępne szkolenie. Bez niego nie może podjąć pracy na swoim stanowisku. Szkolenie wstępne odbywa pod okiem pracownika służby BHP zatrudnionego w firmie. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP i regulacjami wewnątrz firmy. Kolejnym etapem jest szkolenie stanowiskowe, ma na celu głownie zapoznanie z obowiązkami i […]