Pracę na budowie w przeciwieństwie do innych miejsc pracy, cechuje wysokie prawdopodobieństwo wypadków i doznania uszczerbku na zdrowiu. Tezę tę jedynie potwierdza wysoki wskaźnik incydentów, do których dochodzi na różnych etapach pracy na budowie. Statystyki te, co roku potwierdza zarówno GUS, jak i Eurostat, które publikują do wiadomości publicznej wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Kluczowa […]