Wypadki przy pracy są nieodłącznym elementem stanowisk o podwyższonym ryzyku zawodowym i choć obowiązkiem pracodawcy jest minimalizowanie ryzyka oraz stosowanie skutecznych środków ochrony indywidualnej zabezpieczających pracowników na wypadek urazów, niektórych zdarzeń losowych nie sposób uniknąć. Gdy zdarzy się wypadek w pracy lub w drodze z lub do miejsca pracy, pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy […]