HSE, z angielskiego Health, Safety, Environment to systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem stosowne przez firmy z różnych obszarów gospodarki. Każdy, kto zatrudnia pracowników i prowadzi jakąkolwiek działalność wpływa, w mniejszym bądź większym stopniu, na otaczające go środowisko oraz odpowiada za bezpieczeństwo swoich podwładnych. Stosując systemowe podejście HSE i […]