Każda praca, niezależnie od jej charakteru i miejsca wykonywania wymaga wdrożenia i stosowania pewnych zasad BHP dla zapewnienia pracownikom bezpiecznych i odpowiednio przygotowanych warunków pracy. Są oczywiście branże, w których rola obowiązujących przepisów BHP oraz międzynarodowych norm i standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest wyjątkowo ważna – tam, gdzie pracownicy narażeni są na […]