Każdy z nas musi dbać o swoje bezpieczeństwo na co dzień, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Jednak osoby przebywające na terenach gospodarstw rolnych i miejscach w ich pobliżu są narażone na dodatkowe niebezpieczeństwa wynikające ze specyfiki takich obszarów. W tym artykule powiemy o tym, w jaki sposób można dbać o bezpieczeństwo swoje i […]