Szkolenia BHP to jeden z nieodłącznych elementów funkcjonowania każdego środowiska pracy. Pracodawca ma w obowiązku przygotowanie nowego pracownika do zadań mu powierzanych, a obowiązkiem pracownika jest zapoznanie się z zasadami i regulaminem bezpiecznej pracy oraz przestrzeganie ich. Z jakiegoś powodu jednak nie każdy pracodawca decyduje się na przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń BHP, co w […]

Nowy pracownik w firmie musi odbyć wstępne szkolenie. Bez niego nie może podjąć pracy na swoim stanowisku. Szkolenie wstępne odbywa pod okiem pracownika służby BHP zatrudnionego w firmie. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP i regulacjami wewnątrz firmy. Kolejnym etapem jest szkolenie stanowiskowe, ma na celu głownie zapoznanie z obowiązkami i […]