Dlaczego powinno się organizować szkolenia BHP?

szkolenia BHP Łódź

Szkolenia BHP to jeden z nieodłącznych elementów funkcjonowania każdego środowiska pracy. Pracodawca ma w obowiązku przygotowanie nowego pracownika do zadań mu powierzanych, a obowiązkiem pracownika jest zapoznanie się z zasadami i regulaminem bezpiecznej pracy oraz przestrzeganie ich. Z jakiegoś powodu jednak nie każdy pracodawca decyduje się na przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń BHP, co w świetle prawa jest działaniem nielegalnym. Dlaczego powinno organizować się szkolenia BHP i na czym właściwie polegają takie szkolenia?

Jak wygląda przebieg szkolenia BHP?

Szkolenia BHP odbywają się w różnym trybie, zależnie od rodzaju pracy wymaganej na danym stanowisku. W przypadku przedsiębiorstw, w których pracownicy są bezpośrednio narażeni na niebezpieczeństwo, instruktaże BHP są niezwykle szczegółowe, a osoby je prowadzące muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP dla pracowników umysłowych są zwykle dostarczane do pracowników w formie tekstowej, po której następują testy sprawdzające. Większość tego typu szkoleń jest dziś prowadzona online, by ułatwić zadanie zarówno pracodawcy, jak i pracownikom.

Niezależnie od metody szkolenia pracowników w zakresie BHP, każde szkolenie BHP składa się z następujących elementów. Wstępne szkolenie BHP jest organizowane przed przystąpieniem pracownika do pracy. Jego celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania danego zadania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa. Wstępne szkolenie BHP składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Pierwszy powinien być przeprowadzony w taki sposób, by pracownik miał szansę zapoznania się z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w obowiązującym w firmie regulaminie oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

szkolenia dla firm Łódź

 

Instruktaż stanowiskowy ma z kolei na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Tak przygotowany pracownik może zostać pozostawiony na stanowisku pracy z pełną świadomością swoich obowiązków i pewnością, że potrafi wykonywać je bezpiecznie. Aby odświeżyć i usystematyzować wiedzę pracowników, pracodawca ma obowiązek organizowania w odpowiednich odstępach czasu szkoleń okresowych.

Dlaczego należy organizować szkolenia BHP?

Szkolenia BHP są niezwykle ważne zarówno na początku firmy, jak i podczas zatrudniania nowych pracowników. Nie oznacza to jednak, że jednorazowe szkolenie jest wystarczające. Regularne doszkalanie pracowników i przypominanie im o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala zwiększyć efektywność podwładnych i zmniejszyć ryzyko wypadków. Konieczność przeprowadzania szkoleń BHP w miejscach pracy regulują przepisy prawne. Pracodawca, który nie dostosuje się do nich może ponieść z tego tytułu przykre konsekwencje.

Szkolenia BHP powinny być organizowane również z powodów czysto rozsądkowych. Środowiska, w których pracownicy mają do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia zwykle nie wzbudzają wątpliwości co do słuszności prowadzenia regularnych szkoleń BHP. Warto jednak pamiętać, że wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie. Pracownicy powinni być świadomi zagrożeń występujących w miejscu pracy i potrafić im zapobiegać. Jednym z częściej ignorowanych przez pracodawców i pracowników zagrożeń jest niepoprawna postawa na stanowisku pracy. Zła pozycja stojąca lub siedząca, nieodpowiednio dopasowane krzesło czy zła odległość od monitora mogą nie stanowić bezpośredniego i jednorazowego zagrożenia, ale mają długotrwały wpływ na zdrowie. Szkolenia BHP uczą, jak radzić sobie z niewygodnym stanowiskiem pracy. Uświadomieni o zagrożeniach pracownicy są skłonni pracować w sposób bezpieczniejszy, a co za tym idzie, przynosić pracodawcy mniej zwolnień z powodów zdrowotnych. To z pewnością wystarczająca motywacja, by szkolenia organizować często, a jednocześnie w sposób przystępny dla pracowników.

Posted in BHP