Gaśnice ratują życie!

gaśnica

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Nie chodzi tylko o zamontowanie odpowiedniego oświetlenia, przeprowadzania regularnej konserwacji maszyn oraz sprzętu używanego przez pracowników, ale także o ochronę w przypadku pojawienia się pożaru.

Pracownicy spędzają w pracy znaczną część swojego dnia, powierzając swoje zdrowie i życie pracodawcy. Ten natomiast powinien zadbać o należyte warunki pracy, zwłaszcza, że znajdują się pod jego prawną opieką. Zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej to jeden z najważniejszych obowiązków, które powinien dopełnić.

Gaśnice – dlaczego powinny znaleźć się w miejscu pracy?

Każde miejsce pracy musi być przygotowane na profesjonalną ochronę w przypadku wybuchu pożaru. To nie tylko udostępnienie drogi ewakuacyjnej, zapewnienie dostępu do hydrantu czy szybkiego połączenia się z jednostką straży pożarnej, ale także umieszczenie sprawnych gaśnic. W celu zapewniania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, warto zwrócić się po pomoc do zewnętrznej firmy, która w profesjonalny sposób przygotuje miejsce pracy do odpowiedniej ochrony. Przy wyborze firmy konieczne jest sprawdzenie, czy posiada ona uprawnienia do wykonywania przeglądów gaśnic.

gaśnice

Czy konserwacja gaśnic jest konieczna?

Każde urządzenie gaśnicze posiada okres gwarancji producenta, a także czas jego legalizacji. I to na tę drugą kwestię koniecznie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Przegląd gaśnic to obowiązkowa procedura w każdym miejscu pracy, która ma zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe. Przegląd powinien odbywać się minimum raz w roku przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Kwestię przeglądów i legalizacji gaśnic regulują przepisy prawa i wynika z nich, że gaśnice muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności. Każda gaśnica, która pozytywnie przeszła kontrolę zostaje oznaczona etykietą z datą kolejnego przeglądu.

Zaniedbanie tego obowiązku jest nie tylko karalne, ale także może być główną przyczyną do powstania nieszczęścia. W momencie wybuchu pożaru, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla życia pracowników, każda gaśnica powinna być gotowa do działania.

Przegląd gaśnic – dlaczego warto skorzystać z usług zewnętrznej firmy?

Wynajęcie zewnętrznej firmy w celu przeprowadzenia przeglądu gaśnic ma wiele zalet. Profesjonalna firma posiadająca uprawnienia i obowiązkowe certyfikaty, za pomocą specjalistycznego sprzętu sprawdzi działanie gaśnic i ewentualnie dokona ich konserwacji. Wiele firm oferuje również kompleksowe przygotowanie miejsca pracy pod kątem przepisów przeciwpożarowych.

Podczas opracowania planu wezmą pod uwagę kwestie, które często są pomijane – typ miejsca pracy, jego powierzchnię, a także liczbę zatrudnionych pracowników raz to, co może być głównym powodem wybuchu pożaru. Zewnętrzne firmy nierzadko również proponuje legalizację oraz sprzedaż gaśnic piankowych, gaśnic śniegowych oraz gaśnic proszkowych.

gaśnice

Prawny obowiązek pracodawcy

W Kodeksie Prawnym znalazł się zapis, regulujący obowiązki pracodawcy. Wynika z niego, że każda osoba zatrudniająca w swojej firmie ludzi, jest zobowiązana do zapewnienia im niezbędnych środków do zwalczania pożarów, a także łączności ze służbami zewnętrznymi zajmującymi się gaszeniem pożarów. Okazuje się zatem, że każde miejsce pracy musi mieć wyznaczoną drogę ewakuacyjną, a także zostać wyposażone w sprzęt w sprzęt pomocny w razie pożaru.

Gaśnice – czy rzeczywiście ratują życie?

W momencie wybuchu pożaru ludzie zapominają o wszystkim, czego nauczyli się podczas szkoleń BHP. Panika sprawia, że nie myślą racjonalnie – stąd warto, aby na ich drodze ewakuacji stały sprawne gaśnice. W przypadku natrafienia na przeszkodę, utrudniającą bezpieczną ucieczkę, gaśnica może uratować życie. Dlatego należy zadbać o to, aby znalazły się one w każdym miejscu pracy.

Posted in BHP