Obsługa żurawia a BHP

zuraw-samobiezny

Żuraw jest maszyną, której obsługa wiąże się z pracą na wysokościach. Osoba odpowiedzialna za jego obsługę musi nie tylko mieć doskonałą kondycję fizyczną ale także być w pełni sprawnym mentalnie. Osoby, które pracują jako operatora żurawia muszą wykazywać się dużymi umiejętnościami wykonywania precyzyjnych zadań. Przyjrzyjmy się co mówi BHP o pracy przy operowaniu żurawia budowlanego.

Najważniejszą rzeczą, jaką należy zrobić przed przystąpieniem do prac z żurawiem jest sprawdzenie w księdze dyżurów, czy nie zostały tam zamieszczony ważne zapisy oraz adnotacje, które mogłyby stanowić powód do zaprzestania prac żurawia – mogą to być na przykład zgłoszone usterki lub zauważenie pewnych dysfunkcji technicznych.

Kolejną rzeczą, którą musi wykonać osoba będąca operatorem żurawia jest sprawdzenie czy wszelkiego rodzaju narzędzia, technikalia czy mechanizmy są w stanie zagwarantować bezpieczną pracę. Istotne jest sprawdzenie czy nikt nie znajduje się na żurawiu lub nie zagraża bezpieczeństwu jego pracy.

Po dokonaniu ww. czynności kolejną istotną kwestią jest wszelki przegląd sprzętu oraz elementów konstrukcji, należy sprawdzić czy wszystkie mechanizmy są odpowiednio nasmarowane i czy ich ogólny stan techniczny na pewno nie będzie zagrażał powodzeniu prac budowlanych, konstrukcyjnych, montażowych lub innych, podczas których wykorzystywany jest żuraw. Operator dźwigu musi upewnić się także, że działają wszelkiego rodzaju hamulce, zabezpieczenia oraz inne mechanizmy, które mogą zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się skutków awarii.

BHP mówi o tym, aby operator żurawia siedząc w kabinie sprawdził czy poprawnie działają wszystkie suwnice oraz mechanizmy, które umożliwiają poruszanie się ramienia, lin oraz innych elementów konstrukcji żurawia, dzięki którym maszyna pracuje. Zanim zacznie się pracę na żurawiu należy wpisać swoje dane oraz ewentualne uwagi do specjalnej księgi, która jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych problemów technicznych lub nawet katastrofy budowlanej.

Podczas pracy operator żurawia musi upewniać się na bieżąco, że wszystkie mechanizmy, którymi można sterować działają odpowiednio. Istotne jest tutaj zwłaszcza zwracanie uwagi na sprawność urządzeń elektrycznych, ponad to należy wykonywać pełen nadzór nad ewentualnymi usterkami innych mechanizmów.