Wymagania dla wyrobów konstrukcyjnych wg normy EN 1090

Profilowe aluminiowe

Konstrukcje stalowe stosowane powszechnie w budownictwie i architekturze miejskiej muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, bez względu na to czy produkuje się je na rynek krajowy czy międzynarodowy.

Rusztowania, zbrojenia budynków, mosty czy wszelkie stalowe elementy budujące wygląd dzisiejszych miast powinny zapewniać stuprocentowe bezpieczeństwo użytkowania i nie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla konstrukcji budynków czy zdrowia ludzi. Aby zapewnić jednolitą jakość w całej branży, Unia Europejska wprowadziła normę EN 1090 zharmonizowaną z rozporządzeniem 305/2011. Jej spełnienie jest dziś obowiązkiem każdego wytwórcy elementów stalowych działającego na terenie UE. Jakie są wymagania EN 1090?

Wymagania EN 1090

Norma EN 1090 została wprowadzona w celu ujednolicenia i ustandaryzowania branży, zapewniając tym samym odpowiednią jakość wszystkich konstrukcji stalowych pojawiających się w użytku prywatnym i publicznym. Zgodnie z założeniem konstrukcje takie niosą ze sobą w przypadku błędów zbyt duże ryzyko, by możliwe było dowolne zarządzanie jakością ich wyrobu przez producentów. Zharmonizowanie normy z rozporządzeniem UE sprawiło, że nie jest dziś ona warunkiem dobrowolnym, a koniecznością dla wszystkich chcących wprowadzać swoje produkty na rynek europejski, w tym także rynek krajowy.

Norma EN 1090 wymaga od producentów dokładności i jakości w każdym procesie wpływającym na końcową jakość konstrukcji, stawiając konkretne wymagania i podając metody oceny dla najważniejszych, charakterystycznych elementów konstrukcji stalowych. I tak producenci, którzy chcą pozyskać certyfikat EN 1090 muszą przeanalizować i poprawić swoje procesy w zakresie tolerancji wymiarów i kształtu konstrukcji, jakości i możliwości spawalniczych danego wyrobu, odporności na kruche pękanie elementów, nośności całej konstrukcji jak i jej poszczególnych elementów, wytrzymałości zmęczeniowej, odporności ogniowej, reakcji na ogień, reakcji na substancje niebezpieczne, odporności na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne oraz wreszcie trwałości całej konstrukcji. Jak więc widać właściwa jakość i bezpieczeństwo nie zależą tu od jednego czy dwóch aspektów pracy, ale wszystkich najdrobniejszych szczegółów wchodzących w skład całej konstrukcji.

Norma EN 1090 została podzielona dodatkowo na mniejsze normy przedmiotowe, obejmujące wymagania dla konkretnych konstrukcji i metody klasyfikacji każdej z nich. I tak EN 1090-1 określa ogół procesu wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych, obejmując również wspomniane wyżej punkty na których jakości i bezpieczeństwie należy skupić się najmocniej. Dodatkowo normy EN 1090-2 i 1090-3 precyzują wymagania specyficzne dla odpowiednio konstrukcji stalowych i aluminiowych, ujmując dodatkowe aspekty i cechy charakterystyczne każdego z materiałów pominięte w wymaganiach ogólnych.

Certyfikacja EN 1090 dla wykonawców konstrukcji stalowych

Uzyskanie certyfikatu EN 1090, zgodnie z rozporządzeniem UE jest dziś obowiązkiem dla każdego producenta działającego na rynku krajowym bądź europejskim i w przeciwieństwie do innych standardów jakościowych obowiązujących w branży, rezygnacja z EN 1090 może przekreślić całkowicie szanse na istnienie na rynku. EN 1090 to obowiązkowe wymagania oceny zgodności dla całych konstrukcji, jak i poszczególnych ich elementów z przywiązaniem do najmniejszych detali konstrukcyjnych. Celem jej wprowadzenia jest oczywiście uzyskanie wysokiej jakości konstrukcji na rynku i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom, poparte niezbitymi dowodami prowadzonych procesów.

Stosowanie się do EN 1090 jest obowiązkiem zarówno wytwórców całych konstrukcji stalowych i aluminiowych, jak i producenci elementów wchodzących następnie w skład większej konstrukcji. W rezultacie EN 1090 dotyczy więc elementów wprowadzanych na rynek budowlany, elementów wykorzystywanych w konstrukcjach zespolonych i żelbetowych, elementów stanowiących część zestawu konstrukcyjnego, elementów wytwarzanych zarówno seryjnie, jak i nieseryjnie, elementów profilowanych na zimno, oraz wszystkich elementów produkowanych z kształtowników, elementów płaskich, prętów i wszelkiego rodzaju odlewów stalowych i aluminiowych.

Konstrukcja stalowa

Certyfikacja EN 1090 obejmuje swoim zasięgiem całą branżę metalurgiczną, gwarantując dziś bezpieczeństwo użytkowe wszelkiego rodzaju konstrukcji spotykanych na co dzień w miastach i użytku domowym. Brak spełnienia wymogów certyfikacyjnych to właściwie bezpośrednia utrata szansy istnienia na rynku, co oczywiście nie jest sytuacją pożądaną i zdecydowanie przeczy idei zrównoważonego rozwoju.