Zasady szkoleń BHP

Nowy pracownik w firmie musi odbyć wstępne szkolenie. Bez niego nie może podjąć pracy na swoim stanowisku. Szkolenie wstępne odbywa pod okiem pracownika służby BHP zatrudnionego w firmie. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP i regulacjami wewnątrz firmy. Kolejnym etapem jest szkolenie stanowiskowe, ma na celu głownie zapoznanie z obowiązkami i uczulenie na zagrożenia. Na tym szkolenia się nie kończą, bowiem wszyscy pracownicy oraz kadra zarządzająca mają obowiązek brać udział w okresowych szkoleniach BHP.

Dla kogo są szkolenia?

Wszystkie grupy pracowników zatrudnionych w firmie mają obowiązek brania udziału w szkoleniach. Przedstawiając szerzej zagadnienie warto szczegółowo rozpisać grupy po kolei. Pierwszą grupą podlegającą szkoleniom są oczywiście pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Biorą udział w szkoleniach raz na trzy lata. Pierwsze z nich przechodzą po 12 miesiącach od zatrudnienia. Pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami jak mistrzowie zmian, kierownicy i brygadziści muszą przechodzić okresowe szkolenia. Pierwsze okresowe szkolenie przechodzą po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Kolejną grupą podlegającą szkoleniom są pracownicy inżynieryjno-techniczni, specjaliści od utrzymania ruchu. Do tej grupy zaliczają się również technolodzy, organizatorzy produkcji i konstruktorzy maszyn. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy jak też inne osoby wykonujące te zadania. Ta grupa ma szczególny obowiązek posiadania wiedzy z zakresu BHP. Do nich należy przecież sprawdzanie czy zasady są przestrzegane. Kadra biurowo-administracyjnej. Ta grupa również musi przechodzić szkolenia BHP, jeżeli praca naraża ich na warunki szkodliwe dla zdrowia albo wiąże się z odpowiedzialnością z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kidy należy przechodzić szkolenia?

Szkolenia BHP mogą prowadzić osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Każda z grup ma określony czas na wzięcie udziału w szkoleniu. Regulują to przepisy prawa pracy. Wygląda to następująco:

  • Szkolenia osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jeżeli pracownicy wykonują zadania szczególnie niebezpieczne, szkolenia powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.
  • Pracodawcy, kierownicy i osoby zarządzające pracownikami powinny przechodzić okresowe szkolenia przynajmniej raz na pięć lat. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, specjaliści od utrzymania ruchu jak również technolodzy, organizatorzy produkcji i konstruktorzy maszyn odbywają szkolenia w takich samych okresach.
  • Kadra administracyjno-biurowa ma obowiązek brać udział w szkoleniach raz na sześć lat.

bhp

Ważna sprawa – BHP 

Okresowe szkolenia BHP są bardzo ważne i nie należy o nich zapominać. Każdy pracownik powinien znać procesy funkcjonowania firmy i wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa mogą mu grozić. Posiadając odpowiednią wiedzę uniknie tych zagrożeń. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo wypadku w czasie pracy.

Posted in BHP