Dziedzina bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo istotną gałęzią w przemyśle. Rozwój technologii i przepisów związanych z bezpośrednim bezpieczeństwem pracy wśród pracowników był na przestrzeni ostatnich kilku dekad znaczny. Zawody, które kiedyś uznawane były za najbardziej groźne zyskały w znacznej mierze na bezpieczeństwie.