Uporządkowanie wewnętrznych procesów organizacji pod kątem prawidłowego zarządzania BHP może zostać dokonane na podstawie wdrożenia różnego rodzaju procedur, w tym także rozwiązań opartych o międzynarodowe normy. Dla firm korzystających z obowiązującej do niedawna normy OHSAS 18001:2007 przedłużony został termin na przejście na system zarządzania oparty o ISO 45001:2018, upływający 30 września 2021 roku. To ostatnia […]

Na mocy przepisów rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), obowiązek opracowania, a następnie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach budynków lub jedynie ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do konkretnych […]