Bramy, drzwi i przegrody przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych to bardzo istotna część restrykcyjnych norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej tego typu obiektów. Ich głównym zadaniem jest odcinanie w wypadku pożaru części budynku tak, by ten nie rozprzestrzenił się do jego pozostałych pomieszczeń. Bramy przeciwpożarowe umożliwiają bezpieczną ewakuację pracowników i osób przebywających na terenie obiektów użytkowych, dlatego też […]

Szkolenia BHP to jeden z nieodłącznych elementów funkcjonowania każdego środowiska pracy. Pracodawca ma w obowiązku przygotowanie nowego pracownika do zadań mu powierzanych, a obowiązkiem pracownika jest zapoznanie się z zasadami i regulaminem bezpiecznej pracy oraz przestrzeganie ich. Z jakiegoś powodu jednak nie każdy pracodawca decyduje się na przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń BHP, co w […]

Rękawice ochronne są w przemyśle nieodłącznym elementem ochrony osobistej pracowników. Ze względu na występujące w zakładach pracy zagrożenia, rękawice podzielono na trzy podstawowe kategorie określające poziom ryzyka występującego w zakładzie i kilka rodzajów uzależnionych od konkretnych czynników niebezpiecznych występujących w miejscu pracy.

Dziedzina bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo istotną gałęzią w przemyśle. Rozwój technologii i przepisów związanych z bezpośrednim bezpieczeństwem pracy wśród pracowników był na przestrzeni ostatnich kilku dekad znaczny. Zawody, które kiedyś uznawane były za najbardziej groźne zyskały w znacznej mierze na bezpieczeństwie.