Szkolenia BHP to jeden z nieodłącznych elementów funkcjonowania każdego środowiska pracy. Pracodawca ma w obowiązku przygotowanie nowego pracownika do zadań mu powierzanych, a obowiązkiem pracownika jest zapoznanie się z zasadami i regulaminem bezpiecznej pracy oraz przestrzeganie ich. Z jakiegoś powodu jednak nie każdy pracodawca decyduje się na przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń BHP, co w […]

Rękawice ochronne są w przemyśle nieodłącznym elementem ochrony osobistej pracowników. Ze względu na występujące w zakładach pracy zagrożenia, rękawice podzielono na trzy podstawowe kategorie określające poziom ryzyka występującego w zakładzie i kilka rodzajów uzależnionych od konkretnych czynników niebezpiecznych występujących w miejscu pracy.

Dziedzina bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo istotną gałęzią w przemyśle. Rozwój technologii i przepisów związanych z bezpośrednim bezpieczeństwem pracy wśród pracowników był na przestrzeni ostatnich kilku dekad znaczny. Zawody, które kiedyś uznawane były za najbardziej groźne zyskały w znacznej mierze na bezpieczeństwie.

Magazyn do przechowywania żywności Magazyn, w którym będziemy mogli przechowywać bezpiecznie żywność to tak zwany magazyn specjalny. Jest to typ magazynu zamkniętego, więc chroni to produkty przed zepsuciem się. Magazyn ów należy do małych lub średnich. Owoce bowiem to produkty o małych wymiarach, więc można pomieścić sporą ich ilość w magazynie. Ponadto z magazynu przechowującego […]

Uprawnienia do pracy na wysokościach – komu może się przydać? Uprawnienia do pracy na wysokościach z pewnością przydadzą się osobom chcącym wykonywać ten rodzaj prac. Uprawnienia te bowiem są dowodem na naszą pełną sprawność, której trzeba w tym zawodzie. Owe dokumenty przydadzą się również naszemu szefowi – będzie on wiedział, że posiada odpowiednio wykwalifikowanego pracownika. […]

Jedną z najsmutniejszych sytuacji, w jakiej życie może nas postawić jest śmierć bliskiej osoby. Taka informacja zawsze jest ogromnie bolesna. Często zdarza się, że poprzedniego dnia rozmawialiśmy z bliskim i wszystko wydawało się w porządku. Nie możemy uwierzyć, że już więcej nie usłyszmy tak dobrze nam znanego głosu. Jeszcze bardziej nieprzyjemne jest odnalezienie zwłok po […]

Nowy pracownik w firmie musi odbyć wstępne szkolenie. Bez niego nie może podjąć pracy na swoim stanowisku. Szkolenie wstępne odbywa pod okiem pracownika służby BHP zatrudnionego w firmie. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP i regulacjami wewnątrz firmy. Kolejnym etapem jest szkolenie stanowiskowe, ma na celu głownie zapoznanie z obowiązkami i […]